HÁT MỪNG CHÚA XUÂN
Thiên Lý


ĐK: Ngàn lời ca vang lên hòa trong tiếng gió mới đón Chúa xuân yêu thương khắp nơi cùng rộn vang tiếng cười. Ánh xuân hồng tuyệt vời chan hòa khắp muôn nơi thế trần. Ngàn lời ca vang lên lời tri ân dâng lên chốn cao sang ca khen Chúa huy hoàng tràn đầy muôn phúc lành. Cám ơn Ngài muôn câu ca tấu vang giữa trời xuân.

1/ Đón xuân về hoa lá thắm tươi nở chào. Đây mùa xuân hạnh phúc chan hòa dường bao. Hát lên đi cảm tạ tình Ngài bao la. Đã khứng ban xuân thời thiết tha.

2/ Vui xuân về cánh én tung bay khắp trời. Xuân hồng tươi mơ ước dâng tràn nơi nơi. Chúa xuân ơi! Rạng ngời tình Trời vô biên. Mãi thắm tươi xuân hồng mến yêu.