MÌNH MÁU CHÚA
Lm. Từ Duyên

1/ Này dòng máu Chúa tuôn đổ trên đồi cao. Và dòng máu Chúa cứu chuộc biết bao tội nhân. Dòng máu Chúa Giê-su thông ban nguồn cứu rỗi. Dòng máu Chúa Giê-su đã cứu chuộc chúng ta.

ĐK: Con đây xin tôn thờ, niềm tin con dâng đầy, Một đời cảm mến tri ân Ngài mãi mãi. Con xin dâng lên Ngài này đây con lỗi lầm, Gục đầu thống hối , cúi xin Ngài dủ thương.

2/ Này Mình Máu Chúa ôi lương thực thần thiêng. Và Mình Thánh Chúa xuống đầy phúc ân đời ta. Mình thánh Chúa Giê-su cho ta nguồn sức sống. Mình thánh Chúa Giê-su dưỡng nuôi đời chúng ta.