MỪNG VUI LÊN
Lm. Mi Trầm


ĐK: Mừng vui lên Giáng sinh đã về, cất tiếng ca hòa mừng Ngôi Hai giáng trần. Mừng vui lên Giáng sinh đã về. Hãy đến tôn thờ Đấng Cứu Độ thế nhân.

1/ Này Chúa đến rồi, niềm vui đến với mọi người. Và vinh quang Người bừng lên đến mãi muôn đời.

2/ Nguồn ánh sáng thật rạng soi lối bước con người. cuộc sống sáng tươi chờ khi Chúa đến kêu mời.