MUÔN LỜI CHÚC TỤNG
Ngọc Linh

ĐK. Muôn lời chúc tụng, xin dâng lên muôn lời chúc tụng, chúc tụng tình thương của Chúa, tình thương của Chúa, ôi quá vô biên. Đây khối tình trinh nguyên như ánh trăng rằm, như ánh trăng rằm, nguyện dâng lên Chúa với niềm tri ân.

1. Lời chân thành tạ ơn, tình Chúa dắt dìu con, tình Chúa ấp ủ con tháng năm trên đời chẳng ngơi. A a a như bông hoa say mầu nắng mặt trời, như con thơ trong tay mẹ âu yếm. Đời con những no đầy, no đầy hạnh phúc với bình an, hạnh phúc với bình an.

2. Lời chân thành tạ ơn, tình Chúa tác thành con, tình Chúa đã rộng ban biết bao ơn lành trào tuôn. A a a đưa con đi trong nguồn suối ân tình, cho can say, say hương trời tôn kính. Đời con mãi thắm nồng, thắm nồng tình mến với niềm tin, tình mến với niềm tin.

3. Lời chân thành tạ ơn, tình Chúa đã gọi con, tình Chúa đón mời con sống theo Tin Mừng mọi nơi. A a a như mưa rơi bao mầm sống đâm chồi, như xuân tươi, gieo muôn làn hương mới. Lòng mong ước suốt đời, bước theo Ngài về khắp cánh đồng xa, để cuộc sống mãi nở hoa.