XIN ĐỂ LẠI ANH EM
Lm. Thiện Cẩm

1.,2.,3.,4. Xin vĩnh biệt mọi người. Tôi ra đi lần cuối, không bao giờ trở lại. Hẹn nhau trong Nước Trời.

1. Tôi đã nhận được lệnh ra đi. Xin chúc tôi may mắn anh em! Xin để lại anh em đôi lời yêu thương nhau mãi mãi anh em!

2. Tôi đã nhận được từ anh em. Nhiều hơn là tôi đã trao cho. Xin để lại anh em mối tình, yêu thương nhau mãi mãi thay tôi!

3. Tôi đã choàng vào vòng hoa tươi. Đã khoác vào chiếc áo tân hôn. Đây là giờ tôi đến với Người. Mang theo chỉ có mỗi con tim.

4. Tôi đã nhận được từ nơi Chúa. Bình an, niềm vui, với yêu thương: Xin để lại anh em tất cả. Ca lên đi khúc hát chia tay.