CA KHEN CHÚA TRỜI
Lm. Quang Uy


1/ Mặt trời ơi rực nắng mai để cùng em ca ngợi Thiên Chúa, ngàn mây ơi bay mãi lên để cùng em hát khen Chúa Trời.

2/ Mặt trăng ơi ngời sáng trong để cùng em ca ngợi Thiên Chúa, ngàn sao ơi lấp lánh vui để cùng em hát khen Chúa Trời.

3/ Cỏ cây ơi xanh thắm tươi để cùng em ca ngợi Thiên Chúa, ngàn hoa ơi tỏa ngát hương để cùng em hát khen Chúa Trời