BÀI CA CHÚC TỤNG
Văn Duy Tùng – Ý thơ ĐK: Quang Huấn


ĐK: Muôn tạo vật hỡi dâng lời cảm tạ, để tri ân một Thiên Chúa toàn năng. Lời ngợi khen từ khắp nẻo rừng xanh và vang động nước trùng dương dậy sóng. Ngợi khen Chúa hỡi ngàn tia nắng sớm và trời đêm lấp lánh vạn vì sao. Cất tiếng ca rộn vang khắp địa cầu.

1. Ôi lạy Chúa tình con xin trọn vẹn. Tri ân Ngài muôn vạn vật hoan ca, cho lời con cùng vũ trụ bao la. Chúc tụng Chúa Ngài muôn đời chí thánh.

2. Ôi lạy Chúa lòng con xin cảm tạ. Tri ân Ngài đã tạo dưng nên con, cho lời con cũng vũ trụ hoan ca. Chúc tụng Chúa Ngài muôn đời chí thánh.

3. Ôi lạy Chúa tình con xin trọn vẹn. Tri ân Ngài muôn vạn vật hoan ca, cho lời con cùng vũ trụ bao la. Chúc tụng Chúa Ngài muôn đời chí thánh.