PHÓ THÁC

Lm. Nguyễn Duy


1. Này tấm thân con sao Cha đành tâm xa cách. Này tấm thân con đắng cay muôn vàn tê tái. Cha ơi sao nỡ quên con. Cha ơi sao Cha ngoảnh mặt nhẫn tâm nhìn con khổ đau, để quân thù chê trách con.

ĐK: Con xin phó thác nơi Cha, thân con với linh hồn con. Xin Cha thêm sức cho con, trọn vẹn theo ý Cha luôn.

2. Là kiếp sâu bọ con nay là người đâu phải. Vậy đó Cha ơi thấy con muôn người khinh ghét. Nghe như nhức nhối tâm can, nghe như mắt ứa lệ tràn. Xót xa lòng con nát tan, có ai mà thương ủi an.

3. Một chén Cha trao bao nhiêu sầu đau cay đắng. Tự ý con đây dám đâu tay cầm lên uống. Thưa Cha, con nay xin vâng, vâng theo như Cha mong chờ. Nếu Cha định con uống thôi, với con nguyện vâng ý Cha.

4. Một tấm thân con xin dâng để được hiến tế. Để cứu nhân loại thoát xa khỏi vòng tăm tối. Cha ơi, thánh giá trên vai, con xin vác hết đường dài. Miễn sao đường thập giá kia trở nên hồng ân cứu độ.