DÂNG MẸ
Phạm Ðức Huyến & Vũ Ðình Ân


ÐK. Mẹ ơi nay đoàn con tiến dâng ngàn hoa tươi xinh, và lòng tôn kính yêu Mẹ luôn mãi suốt đời con. Thành tâm con hiệp dâng tiến lên ngàn hoa tươi xinh. Trọn đời con sống như ngàn hoa tiến dâng lên Mẹ.

1. Bó hoa này con dâng lên Mẹ để làm bằng chứng tình yêu của con, và ngành hoa thắm con dâng lên Mẹ hợp lòng thành kính của con suy tôn. Xin dâng lên Mẹ tuổi hồng thơ bé. Xin dâng lên Mẹ tình yêu thanh xuân. Xin dâng lên Mẹ an vui tuổi già. Xin dâng lên Mẹ trọn cả đời con.

2. Tiến dâng về bên ngai của Mẹ tràn đầy bằng những tràng hoa thơm hương, hợp cùng tiếng hát con ca danh Mẹ tỏ lòng thành kính của con yêu thương. Xin dâng lên Mẹ tuổi hồng thơ bé. Xin dâng lên Mẹ tình yêu thanh xuân. Xin dâng lên Mẹ an vui tuổi già. Xin dâng lên Mẹ trọn cả đời con.