KINH CHAY

Lm. Nguyễn Duy


1. Con xin dâng muôn lời kinh thắm lệ chan hoà. Con kêu van Chuá nhân từ ghé mắt xót thương. Mùa chay thánh Chúa thương tha thứ tội nhơ. Lắng nghe con dâng lời khấn nguyện: Chúa ban ơn trong mùa thánh này.

2. Trong đêm thâu tâm hồn con vướng bao tội tình. Bao đau thương đã phủ đầy trên tấm thân con. Vì yếu đuối Chuá đã thấu rõ hồn con, Chúa khoan nhân thương gọi trở về. Khứng ban muôn tâm tình thánh thiện.

3. Con trông mong bao ngày đêm hối tội lỡ lầm. Trong khi con hãm thân mình tịnh xác hy sinh. Muà chay thánh bốn mươi ngày con vẫn nài xin. Chúa Ba Ngôi nâng hồn con dậy. Giúp con luôn trung thành suốt đời.

4. Ôi Giê-su con nguyện xin Thánh Danh uy quyền. Xưa hy sinh xuống cứu chuộc nhân thế khổ đau. Mùa chay thánh Chúa đem con đến nguồn yêu: biết yêu thương những kẻ khốn cùng. Dẫn đưa ai đang còn lỡ lầm.