DÂNG THÁNH THỂ
Sr. Trầm Hương - Trần Thái Hiến


ĐK: Một nén trầm hương dâng Thánh Thể, ba vòng khói tỏa thấu Thiên Đình. Như hình ảnh một đời hiến tế. GIÊ-SU Chúa nhận lễ chung tình.

1/ Nén trầm hương nghi ngút tan dần, biến thành mây khói chút phù vân. Nhưng hương đã trọn tình hiến tế, dâng chút lửa lòng kính Thánh Nhan.

2/ Lòng tôi ấp ủ hương cầu nguyện, với lửa thành tín cháy mến yêu. Dâng về Thánh Thể như mây quyến, cho gió bay lên buổi sớm chiều.