MỘT NGÀY HÂN HOAN
Nguyễn Khắc Xuyên – Hoài Chiên


1. Một ngày hân hoan quý báu cho hai người, một ngày thắm tươi. Chúa lấy linh tích ràng buộc ban nhiều ơn cao siêu. Nguyện cầu ơn trên xuống phước cho hai người, một đời thắm tươi. Thiết tha nguyện hứa trên đời trung thành yêu mến nhau.

1. Hai lòng khăng khít luôn ăn nhịp cầm sắt, gặp lúc âu sầu như gặp khi sướng vui. Chung tài chung sức theo ơn trên dìu dắt. Cùng tiến không ngừng về tới quê trên trời.

2. Xưa còn dương thế, Chúa ban dư đầy phước. Tiệc cưới Ca-na Chúa đã thương lứa đôi. Ban truyền cho nước hóa nên thứ rượu tốt. Giờ phút giây này nguyện Chúa thương hai người.

3. Xin được dư sức hy sinh không nề khó, được đức can trường thương người yêu Chúa luôn. Gia đình êm ấm, không lo mưa cùng gió, và hết tâm tình nuôi nấng con ngoan hiền