LẠY THÁNH TÂM GIÊSU
Đỗ Vy Hạ


1/ Lạy Thánh Tâm Giêsu nguồn an ủi dịu dàng. Lạy Thánh Tâm Giêsu dòng máu thắm tuôn tràn. Đời này sang đời kia, hằng muốn cứu dân lầm than. Ban phát nguồn lương thực nuôi dưỡng những buổi cơ hàn.

ĐK: Bao la ôi bao la tình Ngài bao la hơn biển trời. Con biết lấy gì mà đền đáp Chúa ơi! Một tình yêu chân thành. Tình yêu đáp lời tình yêu. Tình yêu đáp đền tình yêu, A men!

2/ Lạy Thánh Tâm Giê-su nguồn phúc lộc tuyệt vời. Trời giá băng đêm đông mà Chúa bỏ Ngai Trời. Nhận phận hèn yếu đuối ngự đến giữa nơi trần gian. Đem xuống niềm an bình xóa bớt nỗi đau kiếp người.

3/ Lạy Thánh Tâm Giê-su nguồn cứu độ rạng ngời. Thập giá bao đau thương chẳng oán than một lời. Bằng lòng theo thánh ý nguyện hiến tế trên đồi cao. Cho thế trần bao người được thoát án phạt muôn đời.