SỐNG MẦU NHIỆM BA NGÔI
Lm. Thái Nguyên


1. Lạy Cha là Chúa Tình Yêu, từ muôn đời lòng Cha đã muốn cho con người chia sẻ niềm vui thông phần sự sống muôn đời trong Nước Trời ngàn năm vinh phúc thì này Cha đã thực hiện Chân Lý Yêu Thương cho dù Cha biết đoạn trường, vẫn sẵn lòng hiến tế Con Cha, và ban Thánh Thần trợ lực đến cho nhân trần.

ĐK. Hôm nay con vào đời bằng nguồn sống mới mang sứ mệnh tình thương và ra đi gieo rắc tình người đem an hòa vào trong thế giới, tràn tin yêu Chúa cả Ba Ngôi.

2, Lạy Cha là Chúa tình yêu, lòng nhân từ của Cha ngời sáng ban cho người ơn phúc thần thiêng đưa vào tình mến tuyệt vời, trong khung trời tình yêu hạnh phúc và tình yêu Sống trong niềm vui ấy rạng ngời cho đến muôn thu lan tràn cho hết muôn người. Ôi Chúa là Thiên Chúa Ba Ngôi, này con dâng lời cảm tạ Chúa cả cao vời.