TRÊN NÚI CAO
Nguyễn Bách

1. Giữa đêm đen mờ tối với các môn đệ Ngài tìm nơi hoang vắng. Chúa một mình cầu khấn có ai là người cùng chia sớt nỗi đau. Giữa lúc Chúa cầu khấn quanh Ngài rực sáng, thật sáng láng các môn đệ tỉnh giấc, có tiếng từ trời cao Lời Thiên Chúa phán rằng!

2. Đá xanh kia còn nhớ Chúa đã một lần nguyện cầu cho nhân thế, khóc xin tha lầm lỗi của muôn con người còn trong cơn đam mê. Chúa ơi con quỳ gối, thân con tội lỗi giờ thống hối Chúa con quay về đây, khóc cho một đời lầm than sống lãng quên.

3. Có lúc con hờ hững quên ơn Chúa đã rộng ban cho năm tháng. Lúc con quay tìm đến Chúa vẫn sẵn sàng rộng ban ơn thứ tha Chúa giang tay chờ đón, Chúa vẫn chờ con, từ thập giá quyết tâm con lìa xa những cơn mê đời vì yêu thương Chúa thôi.

ĐK. Đây là Con yêu dấu, Con rất dấu yêu của Ta các ngươi hãy lắng nghe, hãy lắng nghe lời Ngài.