DÂNG MẸ NĂM SẮC
Hải Nguyễn

1. Dâng lên Mẹ sắc hoa ĐỎ tựa giòng máu thắm hương nồng trái tim Mẹ. Cùng hiệp thông với chính người Con yêu trên núi hôm nào. Ôi! Muôn ngọn đao đâm thấu tim Mẹ chiều Cal - vê nước mắt Mẹ như suối trào.

2. Khi xưa Mẹ đã mang trong lòng người con Chúa riêng tặng ban dương trần. Lòng Mẹ yêu vẫn thắm ngời hương trinh trong trắng vô ngần. Dâng lên Mẹ yêu hoa TRẮNG tinh tuyền của trần gian kính tôn Mẹ muôn chức quyền.

3. Dâng lên Mẹ hoa VÀNG của lòng tin kính dẫu cho đời luôn chuyển dời. Lòng cậy trông Đức Chúa Trời Ba Ngôi son sắt không rời. Bông hoa rực lên lửa mến sáng ngời nguyện xin dâng trước ngai Mẹ yêu suốt đời.

4. Xưa Thiên Thần Chúa truyền ý định Thiên Chúa khiến Ngôi Lời xuống dương trần. Mẹ nhân thay những cúi đầu xin vâng không chút ngại ngần. Dâng lên Mẹ bông hoa TÍM yêu kiều lòng khiêm nhu sáng hơn vầng dương sớm chiều.

5. Dâng lên Mẹ sắc hoa XANH màu nhân đức thắm tươi nở trong cõi trời. Trọn lành thay đức khiết tịnh tin yêu trong suốt cuộc đời. Ôi! Cho dù muôn cay đắng âu sầu dù hiểm nguy nắng mưa Mẹ luôn dãi dầu.

6. Ca vang lời kính mừng trước tòa Mẹ muôn sắc hoa hợp hương bái chầu. Cả vầng dương lấp lánh mười hai ngôi sao cũng cúi đầu. Dâng xin cùng dâng năm sắc mỹ miều của trần gian kính dâng Nữ Vương diễm kiều.