THÁNH TÂM TÌNH YÊU
Đinh Công Huỳnh


1/ Lạy Thánh Tâm tình yêu đã trở nên sức mạnh nuôi sống. Lạy Thánh Tâm tình yêu niềm ủi an cho khắp nhân trần. Đoàn chúng con mong chờ nguồn tình yêu chan chứa vô bờ. Là hạnh phúc trường sinh sẽ cho ta no thỏa đầy dư.

ĐK: Ôi Thánh Tâm tình yêu cúi thương ban sự sống trường sinh. Ôi Thánh Tâm tình yêu đoàn con luôn tôn kính ngày đêm. Giúp chúng con nhận biết tình yêu Chúa hiến trao chính mình. Ngài ngự giữa đoàn con sống yêu thương kết chặt mối tình.

2/ Lạy Thánh Tâm từ nhân nguồn tình yêu vô bờ vô bến. Đoàn chúng con ngày đêm hằng cầu xin ơn Chúa giữ gìn. Ẩn náu trong tim Ngài nguồn tình yêu xóa tan ưu phiền. Đoàn con thấy bình yên nép thân bên Thánh Tâm cực linh.

3/ Lạy Thánh Tâm huyền siêu giờ đoàn con tôn thờ cung kính. Vì Chúa luôn ẩn thân ngự thật trong Bí tích cao trọng. Hằng mến yêu nhân loại ngày và đêm hiến dâng thân mình. Để trần gian nhận biết Chúa hy sinh hiến ban tình thương.

4/ Quỳ dưới chân thập giá để hồn luôn say nguồn ân thánh. Lòng ngẫm suy tình yêu mà ngày nao Chúa đã hiến mình. Cao qúy thay ân tình ngài vì yêu hóa nên xác phàm. Để đoàn con biết sống biết yêu thương những ai lầm than.