TIẾN LÊN ĐỀN THÁNH
Đinh Công Huỳnh


1/ Lòng mừng vui hân hoan nhịp bước lên đền. Về Đền Thánh tim con trào thắm nỗi niềm. Hiệp lời chúc khen Chúa uy quyền ngự trên chốn cao nơi Thiên Đình. Tình Ngài vô biên hằng chứa chan ân tình.

ĐK: Con hân hoan vào dự phần Tiệc Thánh. Tim reo vui vì được đón Thiên Ân. Đến muôn đời miệng con luôn ngợi mừng. Bởi chính Ngài đã trao ban tình thương.

2/ Cùng về đây muôn tim hiệp nhất trong Ngài. Dự Tiệc Thánh thông ban của uống mỗi ngày. Và này của ăn giúp tâm hồn trở nên chứng nhân luôn can trường. Nào cùng ngợi khen thượng Đế nơi cửu trùng.

3/ Ngài mời ta chung vui Tiệc Thánh ân tình. Vì tình yêu khi xưa Ngài đã hiến mình. Mời gọi chúng ta đến tham dự Mình và Máu kia nơi Chúa ngự. Là nguồn thần Lương ôi Thánh thiêng vô bờ