LẠY NGÔI BA THIÊN CHÚA
Lm. Từ Duyên


ĐK: Lạy Ngôi Ba Thiên Chúa Thánh Thần đến trong gian trần. Nguyện Ngài hãy đến chiếu soi lửa hồng, phá u mê trong nơi tối tăm, cất đau thương trong nơi thù hận. Lạy Ngôi Ba Thiên Chúa Thánh thần đến trong gian trần. Nguyện Ngài hãy đến đốt lên tình yêu, thắp muôn tim yêu thương, sáng ngời xuống muôn ơn trong tình ủi an.

1/ Chúa Thánh Thần soi đường con đi, mang yêu thương đến cho gian trần, để thắp sáng hoa yêu thương khắp nơi, cho tươi vui những trái tim khổ đau. Chúa Thánh Thần soi đường con đi, mang yêu thương đến cho gian trần, để thánh hóa, xua tan đi tối tăm, đỡ nâng ai đang trong cơn lũy tàn.

2/ Chúa Thánh Thần soi đường con đi, loan tin vui đến cho gian trần, để mãi mãi nơi dương gian, chốn này không phôi phai, nhưng sáng lên niềm tin. Chúa Thánh Thần soi đường con đi, loan tin vui đến cho gian trần, để mãi mãi ai trông mong Chúa, sẽ có ngày vui bên Cha dịu hiền.

3/ Chúa Thánh Thần soi đường con đi, con hân hoan rắc gieo Tin Mừng, để nước mắt vơi đi theo mỗi ngày, cho đôi môi luôn thắm tươi niềm vui. Chúa Thánh Thần soi đường con đi, con hân hoan rắc gieo Tin Mừng để tiếng khóc bao than van, chẳng còn khắp muôn dân, tay trong tay hòa bình.