LINH HỒN TÔI NHƯ CÁNH CHIM
Mi Giáng


ĐK: Linh hồn tôi như cánh chim thoát khỏi lưới người đánh chim.

1/ Nếu Chúa không phù trợ cho chúng tôi. Khi người ta nỗi dậy mà chống chúng tôi. Khi thiên hạ nỗi cơn thịnh nộ, bấy giờ thiên hạ nuốt sống chúng tôi.

2/ Lúc bấy giờ nước cả ghìm đắm tôi. Sóng biển khơi thét gào và phủ lấp chúng tôi. Thác lũ đã chảy qua bên mình, ba đào sủi bọt đổ xuống chúng tôi.

3/ Chúa đã thương phù trợ cho chúng tôi. Chúa bẻ gãy lưỡi dò phủ lấp kín chúng tôi. Ơn phù trợ của tôi trong đời, chính là đấng tạo tác đất trời.

AL: Phúc cho người chịu thử thách, vì khi đã được tinh luyện, người ấy sẽ lãnh triều thiên sự sống. Al.

AL: Chúng tôi ca ngợi Chúa là Thiên Chúa tinh binh các Đấng Tử Đạo ca ngợi Chúa. AL.