LẠY CHA DẤU ÁI
Lm. Huyền Linh


1/ Lạy Cha dấu ái, đoàn con kính tâm tôn thờ, dịu hiền ôi thánh tâm Cha! Tình yêu thánh hiến, Ngài ban chính máu thịt mình, làm thành hy lễ cao siêu. Vì yêu thương con nên Cha luôn dưỡng nuôi, kiên tâm cha hiến dâng, lưu thân trong bánh rượu thánh khiết. lòng Cha khoan dung, Cha luôn giang tay thứ tha. yêu thương con, Cha đoái nhận, Ở lại trong trái tim con.

2/ Lạy Cha chí thánh, quỳ đây trước tôn nhan Ngài, dịu dàng ôi Thánh Tâm Cha! Ngài là sức sống, tràn muôn thánh ân thiên đường, rộng tình muôn phúc thương ban. lòng khoan nhân Cha luôn yêu thương ngóng chờ, bao con tim hững hờ, bao con tim xa lạc muôn lối. tình yêu thương Cha ôi bao la hải hà, đây con tim xin kính dâng, trở về trong cánh tay Cha.

3/ Lạy Cha dấu ái, đoàn con quyết tâm trung thành, trọn đời theo bước chân Cha. Ngài là chiến luy, chở che đỡ nâng tâm hồn, là thành nương náu thân con. bình an trong tay Cha con không lo lắng gì, gian nguy con vững tin, kiên trung con một lòng tiến bước. hồn con an vui xin dâng Cha ước nguyện. Yêu Cha mãi không nguôi, thờ lạy riêng Thánh Tâm Cha