DÂNG MẸ NGÀN HOA
Đinh Công Huỳnh

ĐK: Mẹ đẹp xinh con dâng Mẹ ngàn đóa hoa yêu đến trước tòa ngai Mẹ. Triệu mầu sắc kết thành đóa hoa, xin kính dâng lên ngai tòa cao.

1. Dâng Mẹ yêu, này đóa hoa với mầu tuyết trắng. Hương nồng trinh, quyện tỏa bay nơi trước thánh điện. Ngát hương cao dâng trăm ngàn, đóa hoa lòng tiến dâng về Mẹ.

2. Hoa vàng tươi, nguyện tiến dâng lên Mẹ Thiên Chúa. Cho đời con, một lòng luôn son sắt yêu Mẹ. Ước sao tim con luôn gần, ở bên Mẹ nỗi vui ngập tràn.

3. Hoa hồng xinh, là máu Con Cha đã hiến tế. Trên đồi xưa, Ngài đã treo trên núi Can - vê. Đớn đau ôi bao ê chề, Chúa hiến mình chết cho tội đời.

4. Hoa màu xanh, tựa áng mây giữa trời quang đãng. Trên trời cao, Mẹ ngàn hoa chiếu ánh huy hoàng. Dẫn con đi trên dương trần, thoát ba đào khỏi tay kẻ thù.

5. Trên trần gian, ngàn vấn vương như màu hoa tím. Xin dìu đưa thuyền đời con thoát ách gian tà. Đoái thương xin đưa con về, bến an bình phúc vinh quê trời.