SAO CHA ĐÀNH IM LẶNG
PM. Cao Huy Hoàng


ÐK: Lạy Chúa sao đành im lặng sao cứ hững hờ cứ để con chết giữa khung trời bơ vơ.

1. Bao nhiêu người nhìn thấy con đều mỉa mai chê cười, chúng nói rằng Chúa chúng ở nơi đâu.

2. Như thú rừng gầm xé thây xương cốt con rã rời ôi kinh hoàng thổn thức cả tim con.

3. Ðau thương nằm giữa núi cao để tấm thân bẽ bàng tấm áo nào bọn chúng đã chia tay.