MÙA XUÂN ĐẾN RỒI
Lm. Nguyễn Duy


ÐK: Lạy Chúa đây mùa xuân đến rồi. Lạy Chúa đây mùa xuân sáng ngời. Lạy Chúa đây mùa hoa thắm tươi, chim hòa ca sướng vui, tiếng cười trong nắng mới. Lạy Chúa nay đoàn con hát mừng, nguyện dâng trót mùa xuân tưng bừng, vì Chúa chính mùa xuân thánh ân, Chúa là Xuân Phúc Âm tháng ngày con ước mơ.

1. Năm tháng qua dần với những lỗi lầm, nguyện xin Ngài thương tha thứ. cậy Chúa khoan nhân đổi mới tâm can sáng như nắng hồng mùa xuân.

2. Năm tháng qua mau, vui sướng u sầu đoàn con nguyện dâng lên Chúa. Rộng xuống muôn ơn hạnh phúc khang an, Chúa thương ban một mùa xuân.

3. Bao ước mơ này xin tiến dâng Ngài, tuổi xuân hòa theo gió mới. Nguyện ước quê hương hạnh phúc vinh quang, tháng năm chan hòa tình thương.

4. Xin tiến dâng Ngài giây phút vui này, hợp nhau tụng ca Danh Chúa. Nguyện ước tân xuân thờ Chúa trung kiên khắp trên dân tộc Việt Nam.