KÍNH MỪNG MARIA 2
Tuấn Kim


Kính mừng Maria, hoa lòng con chớm nở, giữa gió đời buốt lạnh. Mẹ ơi! Mẹ ơi ! Xin gìn giữ con kẻo tả tơi. Để cho hương sắc tốt xinh tốt xinh trọn đời Mẹ ơi!

1/. Đầy ơn phúc Mẹ là bình vàng cực thánh chứa sương trời, để ấp ủ những hồn đau. Đức Chúa Trời ở cùng Bà. Mẹ là vườn tứ thời đóng kín, dâng muôn hoa Tinh khiết tặng Muôn cao. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Con là khách bộ hành lữ thứ. Ngày xế rồi, đường vắng bóng cô đơn! Và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Mẹ ơi ! Đời con là sủng lệ, là thương đau, tê tái đến muôn vàn.

2/. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, Mẹ là ngôi sao biển sáng ngời, thuyền con ngớp sóng biển đời nguy nan. Cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử A men. Mẹ ơi! Khi bóng đời con đã xế, chuông ngân rung báo hiệu phút ly tan, thân cô đơn với một hơi thở tàn Mẹ hãy đến bên giường con đang chết, viếng thăm con một lần sau hết, đem con đi về với Mẹ Mẹ ơi!