SẴN SÀNG CHỜ ĐỢI
Pm. Cao Huy Hoàng


1/ Khi đã xua tan đi bao nghĩ suy mờ ám. Khi đã từ khước đi những hành vi mê muội. Hãy hướng lòng lên cao tới những điều thanh khiết. Và như thế là sẵn sàng là chờ đợi Chúa đến.

ĐK: Lạy Chúa! Lòng con sẵn sàng đang chờ đợi Chúa đến. Lạy Chúa! Lòng con sẵn sàng đang chờ đợi Chúa đến.

2/ Khi đã thôi hơn thua thôi ghen ghét thù oán. Khi đã từ khước đi những bùa mê danh vọng. Hãy hướng lòng lên cao tới những điều thanh khiết. Và như thế là sẵn sàng là chờ đợi Chúa đến.

3/ Khi đã thương yêu nhau tha thứ nhau vì Chúa. Khi hết giận ghét nhau giúp đỡ nhau chân tình. Hãy thể hiện yêu thương với tâm tình dâng hiến. Và như thế là sẵn sàng là chờ đợi Chúa đến.