CẢM MẾN TÌNH NGÀI
Tác giả: Anh Tuấn

ĐK. Ôi cảm mến xiết bao. Lòng trí con dâng lời tụng ca (a a). Vì tình Chúa hằng mến thương con Ngài ngả bóng trên cuộc đời con mãi thôi.

1. Từng bước chân con đi về tay Ngài hằng canh giữ (ư ư). Ngài dìu đưa con tiến (i) đi giữa dòng đời bao nhiêu khó nguy.

2. Nguồn suối yêu thương tuôn tràn cho cuộc đời tươi mát (i i). Và hồn con đây uống (ư) say suối tình Ngài tim con ngất ngây.

3. Mộng ước con ươm trong đời bao lần đã tan vỡ (ư ư). Còn niềm tin yêu sắt (i) son: Chúa là nguồn vui cho chúng con.

4. Một thoáng đam mê qua rồi nhưng lòng còn vương lối (i i). Lời Ngài yêu thương thắp (ư) lên: Ánh mặt trời xua tan bóng đêm