KHÚC CA TRI ÂN
Lm. Huyền Linh - Đ.C.H


1- Kính dâng Cha, muôn tiếng ca tiếng đàn. Khúc hoan ca, như khói hương ngút ngàn. Hợp cùng muôn dân tiến hướng về thánh nhan. Thờ lạy, tôn kính Thiên Chúa Vua thiện toàn.

ĐK: Hòa lòng cùng vui reo vang, muôn khúc ca cảm tạ. Hợp lòng cùng dâng lên cha ngàn ngàn lời tri ân. (kết 2x)

2- Chúc khen Cha, Vua trên các tầng trời chốn cao xanh, danh Cha mãi rạng ngời lẫy lừng danh thánh Cha vinh hiển khắp nơi trần hoàn, thiên quốc, Cha hiển trị ngàn đời

3- Cám ơn Cha, đã dâng hiến Con mình chết treo thân, trên Thập giá khổ hình làm thành hy lễ để thay tội chúng sinh làm nguồn cứu rỗi cho thế nhân an bình

4- Khấn xin Cha ban xuống trên thế trần lửa mến yêu hiệp nhất của Thánh Thần nguyện Ngài thánh hóa, biến đổi lòng chúng nhân trọn đời trung tín, yêu mến Cha vô ngần