THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU
Đặng Ngọc Ẩn

ĐK. Đức Giêsu Kitô đã làm cho chúng ta thành vương quốc và tư tế phụng sự Thiên Chúa là Cha. Kính dâng Ngài vinh quang là vương quyền. Đến muôn đời ngàn năm Amen.

1. Người sai tôi đi an ủi mọi kẻ khóc than, khăn choàng đại lễ với dầu thơm hoan lạc thay mọi sầu tang.

2. Chúa đặt vương niệm trên đầu tôi. Người cho tôi cầm phù việt hàng vương đế. Nâng tôi lên dòng cao sang tư tế. Người đóng ấn sâu trong tim tôi muôn đời.