HÃY ĐI RAO GIẢNG
Thánh vịnh 116
Mi Giáng


ĐK: Hãy đi rao giảng tin Mừng khắp thế gian.

1/ Toàn thể chư dân hãy ngợi khen Chúa, hết thảy các nước hãy chúc tụng Người. Toàn thể chư dân hãy ngợi khen Chúa, hết thảy các nước hãy chúc tụng Người.

2/ Vì tình thương yêu Chúa dành cho ta, mãnh liệt như sóng xô trên đại dương. Dịu dàng nhân thay tấm lòng của Chúa, sẽ tồn tại mãi cho đến muôn đời.

3/ Hòa lời tụng ca kính mừng Thiên Chúa, hết mọi dân nước trên khắp địa cầu. Vì tình yêu thương Chúa dành cho ta, trải dài ngàn kiếp muôn thửa muôn đời.