TIN MỪNG CỨU ĐỘ
Cảm hứng Lc 4,18-19
Lm. Nguyễn Duy

ĐK. Hãy đi! Lời Chúa đã truyền dạy con. Hãy đi! Đến cùng bờ cõi trái đất. Đem Tin Mừng để đem Tin Mừng. Tin Mừng cứu rỗi về khắp mọi nơi, về khắp mọi nơi.

1. Chúa đã vâng lời Cha vì Chúa đã vâng lời Cha xuống làm người và ở giữa chúng ta. Ấy biết bao hồng ân từ đó chứa chan trong đời. Ngài đã mang đến thế giới Tin Mừng Phục Sinh.

2. Chúa đã mời gọi con dõi bước các Tông Đồ xưa đến trong đời để gieo tình thương khắp nơi. Chúa đã mời gọi con hãy biết sống cho mọi người. Cùng đi xây đắp thế giới luôn được đẹp tươi.

3. Những ước mong đời con là tiếng hát vang hòa luôn hiến dâng Người lời ca một đời chứng nhân. Chúa đã thương chạm nhẹ vuốt trái tim thơ dại. Lòng con rộn rã đón lấy ân tình nồng say.