GIÊSU KITÔ
Lm. Từ Duyên


ĐK: Hát mừng Giê-su Ki-tô vinh quang rạng ngời. Hát mừng Giê-su Ki-tô cứu Chúa muôn dân. Hãy hát mừng Ngài ngàn khúc ca tuyệt vời. Hãy hát mừng Ngài bằng lòng mến trào dâng.

1/ Ngài đem tin yêu sáng soi cho mọi người. Ngài đem an vui hạnh phúc đến mọi nơi.

2/ Ngài đem yêu thương xóa hết bao hận thù. Ngài loan tin vui phủ lấp những khổ đau.

3/ Vì yêu thương ta, Thiên Chúa đâu chối từ.. Dù ta đôi khi bội ước chính tình yêu Ngài.