CON TIN MẾN
Lm. Mi Trầm


1/ Con tin mến một Chúa, một Chúa Ba Ngôi. Ngôi Cha dựng nên đất trời cùng với sông rộng biển khơi. Tình Ngài thương cao vút, cao vút tầng mây. Chúa thương con, Ngài sinh ra con và cho con gọi Ngài là Cha.

2/ Con tin mến một Chúa, một Chúa Ba Ngôi. Ngôi Con, chuộc bao lỗi tội đưa tới Quê Trời hằng mong. Này tình yêu cao quí muôn kiếp con ghi. Chúa thương con, chịu bao hy sinh và đã chết thập hình vì con.

3/ Con tin mến một Chúa, một Chúa Ba Ngôi. Ngôi Thánh Thần thánh hóa đời đưa dẫn bao người trở về. Này hồng ân của Chúa chan chứa đời con. Chúa thương con, Ngài luôn thánh hóa và đưa con về miền hạnh phúc.

ĐK. Con tin thờ lạy Ba ngôi Thiên Chúa, Ngôi Cha đã dựng nên. Ngôi Con đã cứu chuộc, Thánh Thần thánh hóa. Ba ngôi Thiên Chúa xin dẫn đưa con về cõi đời đời.