GIỜ ĐÂYÐK. Giờ đây chúng con dâng khối tình yêu sắt son. Mến Cha từng giây phút đời con trên thế gian. Nguyện xin Thánh Tâm Cha cho tình yêu chúng con. Thiết tha đầy nhiệt huyết thờ kính Cha lành.

1. Cha sinh xuống làm người, để thiêu đốt thế gian. Nguyện vọng thiết tha gợi khêu ngọn lửa yêu lan ra. Con ơi chính Cha khẩn nài tình yêu chúng nhân. Ðợi gì hỡi con lòng Cha tưởng nhớ thiết tha.

2. Cha tha thiết van nài, này con đây khát khao. Phụng thờ Thánh Tâm tuyệt đích đời con ước mong. Yêu Cha, mến Cha là một hạnh phúc lớn lao. Ðời này sống yên, đời sau lòng mến không cùng.