GIÊSU! TÔI HÁT VỀ NGÀI
Lm. Nguyễn Duy

1. Trong cuộc đời vui cất tiếng ca hát khen danh Ngài. Ôi Chúa Giêsu! Tôi xin Người lời yêu thương mãi thôi. Trên dòng đời trôi Ngài đã đến làm thân kiếp con người. Xin đến với Ngài xin sống với Ngài xin nói với Ngài bằng tiếng nói của con người. (ĐK. Ôi Giêsu! Tôi hát về Ngài...) Ôi Giêsu! Ngài chính mùa xuân trên thập giá. Giang đôi tay thơm ngát tình thương vô bờ. Người ơi hãy đến theo dấu chân Ngài, tìm trong dâng hiến vui sống như Ngài. Chúa đang chờ ta bước đến mãi thôi.

ĐK. Ôi Giêsu! Tôi hát về Ngài cho thanh âm lôi cuốn tình người đi giữa cuộc đời hôm nay và mãi mãi. Ôi Giêsu! Tôi hát về Ngài ôi yêu thương suối nguồi chứa chan xin tiếng ca sẽ mang theo lời cứu độ.

2. Xin người cùng tôi cất tiếng ca chúc vinh danh Ngài. Ôi Chúa Giêsu bao con người ngày đêm mong Chúa thôi. Con mong từ đây đường con đi được loan báo danh Ngài, xin Chúa xuống đời khai sáng khắp nơi cho khắp đất trời mùa cứu rỗi đến bên người. (ĐK. Ôi Giêsu! Tôi hát về Ngài...) Ôi Giêsu! Người đã phục sinh trong hiển thắng cho tin yêu chan chứa nguồn sống nơi người. Lời ca muôn ý xin nói về Ngài, niềm tin cao quý xin nói cho Ngài cất cao bài ca hạnh phúc hỡi ai.