NGÀY TÂN HÔN
Phạm Duy


Em bên mình anh lặng yên dưới bàn thờ, và quanh chúng ta là vui sướng chan hòa. Tình duyên nhỏ bé thành đôi ước mơ già, bao nhiêu tóc tơ giờ đây đã kết xe.
Ta bên mình nhau rồi đi suốt con đường, đưa ta suốt đời về nơi xứ thiên đường, về nơi tổ ấm nhờ ơn đức cao vời.

Ơn Mẹ Maria, người yêu ơi, ơi người, người yêu dấu ơi! Cùng bên nhau suốt đời, cùng chia sớt nỗi sầu, cùng cho nhau biết bao là yêu, ví dầu đời qua mau với mái đầu rồi đây sẽ trắng phau.

Ôi vai kề vai và tay nắm tay rồi. Ðời thôi vắng tanh lẻ loi kết đôi rồi. Từ nay nồng ấm đời thôi hết u hoài. Ave Maria, ơi tình chăn gối bao la, sẽ mang về mãi tận cõi già.