ĐÊM NAY NOEL
Lm. Từ Duyên


ĐK: Đêm nay Noel huy hoàng ánh sao, Chúa đã giáng sinh. Đêm nay Noel để cứu chúng sinh, Chúa đến vì yêu.

1/ Noel về muôn cung đàn réo rắt dập dồn tiếng chuông ngân. Noel về ngàn vì sao lấp lánh hợp mừng Chúa Thiên Cung.

2/ Noel về xuống ơn lành muôn nơi hòa bình khắp nhân gian. Noel về người người muôn dân nước hòa nghe tiếng ca khen.

3/ Noel về vui mừng ta mau bước tìm về chốn Be-lem. Noel về lòng thành con xin đến quỳ lạy Chúa Ngôi Hai.