KÍNH THÁNH TÔNG ĐỒ
Lm. Nguyễn Duy


ĐK: Đoàn con hôm nay chung tiếng ca mừng dâng lên câu hát nhịp nhàng tâm tư ngời bao mến thương, lời ca dâng tôn vinh các thánh tông đồ hôm nay cho đến muôn đời sống trong tình yêu Chúa luôn.

Ngày ấy các thánh theo lời dấn thân, cùng Chúa đến với muôn người thế trần, đến xây lại tình người rộn lên tiếng cười tuyệt vời, đến đem hạnh phúc chứa chan bao niềm vui.

Ngài đã cất bước đi về khắp nơi, lời nói chất chứa Tin Mừng cứu độ, suốt một đời phục vụ dựng xây Nước Trời ngàn đời, xứng danh người con Chúa sai đi mọi nơi.

Nguyện Chúa chúc phúc cho đoàn chúng con, ngày đêm noi theo lời Ngài đã dạy, sống Tin Mừng một đời yêu thương tất cả mọi người, ước mơ ngày sau hiển vinh trên trời cao.