HÃY ĐẾN ĐÓN NHẬN
Nguyên Nhung


1/ Này là Mình Máu Thánh Chúa, này là thần lương cao quý Chúa thương ban cho trần gian. Này là nguồn ơn cứu rỗi, này là nguồn vui hạnh phúc là sự sống muôn đời.

ĐK. Hãy đến! Hãy đón nhận Mình Máu Thánh Vua Trời. là của ăn nuôi muôn dân, là nước uống trường sinh. Hãy đến! Hỡi những người đang đói khát trên đời, tìm vào dựtiệc cao sang, để được vui sống hỷ hoan

2/ Nào cùng tìm đến với Chúa, là nguồn tình thương chan chứa, sẽ đỡ nâng tâm hồn ta. Nào cùng tìm đón rước Chúa để được hiệp thông trong Chúa để được sống an hòa