DÂNG LÊN CHA
Lm. Từ Duyên


1/ Dâng lên Cha và dâng lên Cha cuộc đời lao khó. Dâng lên Cha bàn tay lao động với giọt mồ hôi. Dâng lên Cha từng nhát cuốc cắm sâu đồng khô. Dâng lên Cha này đây bánh rượu tay con làm ra.

2/ Dâng lên Cha và dâng lên Cha từng ngày con sống.Dâng lên Cha niềm vui nỗi buồn đến cuộc đời con.Dâng lên Cha hạt nước mắt lẫn trong nụ cười. Xin Cha thương này con dâng Ngài dâng cả đời con.

ĐK: Xin dâng Cha cuộc đời con đây trong trưa hè nắng đổ. Xin dâng Cha từng ngày lao công với bàn tay thô.