DÂNG CHÚA TRỜI
Phanxicô


1/ Dâng dâng Chúa Trời lúa thơm nho chín đỏ, cây xanh hoa đẹp trái ngon. Cả hương lòng đang thắm nồng

ĐK: Dâng dâng lên Chúa đây nắng úa với đây mưa hồng. Kính dâng Ngài trót cuộc đời. Ước mơ hoài thắm tươi.

2/ Dâng dâng tháng ngày thế gian luôn biến đổi, hoa xuân, mưa hạ gió thu. Một năm buồm vui mấy mùa

3/ Dâng dâng kiêp người ví như con suối nhỏ, lênh đênh trôi về biển khơi. Nguyện mong sạch trong suốt đời

ĐK: Dâng dâng lên Chúa đây nắng úa với đây mưa hồng. Kính dâng Ngài trót cuộc đời. Ước mơ hoài thắm tươi.