TÂM TÌNH CA 3
Tác giả: Lm Thành Tâm


1. Chúa hãy cho con con tim của Chúa, để biết yêu thương anh em thật nhiều. Biết thứ tha ngay cho ai lầm lỗi, như xưa hôm nào Ngài đã trăn trối. Nhưng Chúa hỡi, Chúa ơi, con xin chịu lỗi, cố gắng bao phen như chưa được gì. Cố sống như Cha xưa trên thập giá, để biết yêu người dù người chẳng yêu.

ĐK: Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cải hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa gia ân, cho chúng con luôn trung thành yêu Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cải hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa gia ân cho chúng con đây luôn được thương nhau.

2. Chúa hãy cho con đôi môi của Chúa, để biết ca khen uy Danh của Ngài. Chúa hãy cho con tâm tư của Chúa, để biết ghi lòng lời xưa đã nói. Xin hãy thác cho con đôi vai của Chúa, gánh vác con chiên đi hoang lạc loài. Hãy thắp cho con đôi chân của Chúa, hướng dẫn mọi người về với Chúa Cha.

3. Chúa hãy cho con luôn trông cậy Chúa, những lúc lao đao trên con đường trần. Chúa hãy cho con luôn luôn tìm Chúa, những lúc u phiền niềm tin xa vắng. Xin Chúa hãy cho con nương thân nhà Chúa, sớm tối yên vui chuyên lo nguyện cầu. Hát mãi câu ca tri ân trìu mến, để sống cho trọn cuộc đời hiến thân.