CHIM NON THOÁT LƯỚI
Hùng Lân


ĐK. Hồn chúng con như chim non thoát khỏi lưới càn của người là người gài bẫy của người là người thợ săn. Ơn phù trợ chúng con ở trong tay Chúa. Người tạo tác muôn vật và gìn giữ chở che.

1. Nếu Chúa không che chở con thì con điêu tàn đã lâu rồi. Khi lửa thù vây quanh bít lối những hằm hè ăn sống nuốt tươi. Nếu Chúa không che chở con, thì con đâu còn sống trên đời. Khi trùng dương dâng như thác lũ những lăm le vùi sâu cuốn trôi.

2. Lưới đứt giây bẫy rập tan, và manh tâm độc ác đâu còn? Xa rồi xa nguy cơ nanh vuốt sói lang rình theo gót chiên con. Đấng tối cao ở cùng con, thì con lo gì phải hao mòn. Mỗi lần con kêu xin danh Chúa, Chúa sẽ phù hộ không tiếc công.