QUÝ HƠN NGÀN VÀNG
Minh Chiết


ĐK: Chỉ có một điều cần thiết mà thôi là lắng nghe và thực thi lời Chúa nói. Chỉ có một điều cần thiết mà thôi là mến Chúa và yêu người như Chúa yêu.

1. Hỡi chị Mác-ta sao băn khoan lo lắng quá nhiều chuyện đời, để lời Chúa vơi đi trong lòng và tình yêu vợi đi mặn nồng.

2. Có điều quý thay: Ma-ri-a bên Chúa đón nhận lời Người, để lời Chúa sinh hoa kết quả và tình yêu đượm thắm tình người.

3. Những người tín trung vui ra đi gieo bước hy vọng vào đời là người sống bao dung chân thành hằng góp sức dựng xây hoà bình.

4. Những người mến Ta trong anh em đang sống bên lề đường đời là người hiến dâng trao cho đời một điều quý còn hơn ngàn vàng.