CA MỪNG THÁNH PIÔ X
Ngọc Linh


ĐK: Ca mừng Thánh Piô X Chúa chọn người làm Thượng Tế muôn năm Chúa cho Người được sung mãn muôn ơn để canh tân, để canh tân Giáo Hội mọi sự trong Đức Ki-tô.

1/ Trái tim Người mang lời ca thương mến, trái tim Người là hòa khúc dịu êm. Luôn ca rao chân lý muôn đời, vun tươi xanh hạnh phúc nhân loại. Trái tim Người dạt dào tình yêu Thiên Chúa.

2/ Xin một đời cho đoàn con dõi bước, sống theo Người vì hạnh phúc mọi nơi. Luôn dâng cao tiếng hát chúc tụng, trong tin yêu hiệp nhất muôn lòng. Hát chung bài: Ngợi mừng tạ ơn Thiên Chúa