CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI
Đỗ Vy Hạ


ĐK: Chúa đã sống lại trần hoàn ơi nào ca vui. Chúa sống lại rồi, để dựng xây cuộc sống mới. Chúa đã khải hoàn, người người ơi cùng hân hoan. Mau loan tin cho khắp muôn dân, reo vang lên câu hát tri ân, ngợi mừng Chúa chiến thắng tử thần.

1/. Chúa mến thương trần thế tội sầu, đành hy sinh nhận lấy cái chết khổ đau. Và giờ đây Chúa đãsống lại khải hoàn, chiếu sáng ánh quang nhiệm mầu, xóa hết những cơn buồn đau

2/. Nếu chúng ta cùng chết với người, cùng hy sinh nhận lấy thánh giá khổ đau. Thì rồi đây cũng sẽ sống lại với Người Đấng lấy máu chuộc nhân loại, thoát chốn tối tăm lầm than.