LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU (Tv. 102)
Lm. Thái Nguyên


1. Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen Thiên Chúa. Toàn thân tôi hãy chúc tụng Danh Người. Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen Thiên Chúa. Đừng lãng quên bao ơn lành Người ban.

ĐK. Ân tình Chúa vạn đại thiên thu vẫn lan tràn cho đến ngàn nơi. Ân tình Chúa chẳng bao giờ vơi, vẫn rạng ngời cho ai kính sợ Người.

2. Chúa đã tha thứ cho mọi điều sai lỗi. Ngài cho ngươi khỏi hết mọi tật nguyền. Chúa chuộc mạng ngươi ra khỏi nơi vong thân. Rộng nghĩa ân Chúa rất mực từ nhân

3. Chúa chẳng chấp nhất và cũng không chê ghét. Người thương yêu với những kẻ yếu hèn. Chúa chẳng trả oán bao điều ngươi sai lỗi. Chẳng xử phân theo như tội của ngươi.