CỦA LỄ HIẾN TẾ
Lm. Ngọc Khánh


1. Con hiệp dâng lên toà cao Chúa Trời những chất chồng năm tháng hy sinh trong cuộc đời nhọc nhằn chông gai. Con hiệp dâng lên của lễ hiến tế . Đây bánh rượu nhuộm đầy công lao những sớm chiều mồ hôi đẫm vai.

ĐK. Hợp cùng các Thánh trên trời xưa dâng lên Cha của lễ là trọn cuộc sống chính mình tình yêu hy tế. Đoàn con dâng kính lên Ngài quyết tâm trung thành theo Ngài dù ngàn gian khó chẳng chút nhạt phai.

2. Con hiệp dâng lên toà cao Chúa Trời những vui buồn cuộc sống hôm nay, những hy vọng vào đời tương lai. Con hiệp dâng lên của lễ hiến tế. Khi thất vọng cùng niềm hăng say trong chuỗi ngày trần gian thoáng bay.