DÂNG NẾN
Phanxicô

Mười hai ngôi sao (i) trên đầu Đức Mẹ. Mặt trời mặt trăng (i) tỏa sáng thân Người. Mặt trời mặt trăng với mười hai ngôi sao xin lên ngọn nến con đây, xin lên ngọn nến con đây (i )(i) Cho nến con dâng sáng tình thương yêu. Cho nến con dâng sáng tỏa bóng chiều. Đời Mẹ Đồng Trinh thắm hòa bao hy sinh như muôn ngọn nến lung linh, cho con quỳ gối tôn vinh (i)(i) Cây nến trên tay chút tình trong tim. Trên lối mê say khấn Mẹ giữ gìn.