CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI
Lm. Phương Anh


ĐK: Chúa đã sống lại Alleluia. Dâng lời cảm tạ tình Chúa thương ta.

1/ Ta cùng hát lên khúc ca ngợi khen, hợp lời vang lên một bài ca mới, bài ca yên vui cho khắp mọi nơi. Chúa đã sống lại giải phóng con người.

2/ Ta cùng hát lên khúc ân tình ca, vì Người thương ta không bờ không bến, nào nhanh chân lên theo bước Người đi. Thánh giá hôm nay hạnh phúc mai ngày.

3/ Ta cùng bước đi, bước đi mọi nơi, hợp lời vang xa tin Người đã chết, vì yêu thương ta Người chết nhục thân. Chiến thắng tử thần Người đã sống lại.